Alle clubleden mogen de accommodatie gebruiken maar dienen de reglementen na te leven!

Algemeen reglement
Door lid te worden van de Koninklijke rijvereniging Sint-Joris Alken aanvaard je de geldende reglementen. 
Je bent pas lid als je lidgeld betaald is. Niet-leden hebben geen toegang tot de stallen, betreed je toch de stallen, dan is dit op eigen risico.
De accomodatie, installatie en terreinen zijn enkel toegankelijk voor clubleden


Reglement stallen
Enkel leden mogen manegepony's of -paarden uit hun stal halen, poetsen of opzadelen.
Het is verboden om manegepony's en manegepaarden te poetsen, uit hun stal te halen of op te zadelen als je hiervoor niet bekwaam bent of niet over de nodige ervaring hebt.
Enkel in de manege gestalde pony's en paarden zijn in de stallen toegelaten. Niet-pensionpaarden mogen niet in de gang of de stallen komen.
Het bestuur kan wel leegstaande stallen verhuren, ook voor enkele dagen, na het voorleggen van een geldig vaccinatiebewijs.
Het vaccinatieschema wordt opgevolgd door het bestuur en de dierenarts van de club.
Een eigenaar is vrij zijn eigen dierenarts aan te stellen voor de vaccinaties maar hij moet altijd het vaccinatiebewijs van zijn pony of paard kunnen tonen als het bestuur daarom vraagt.
Houd de gang en de wasplaats proper. Wie 's avonds of in het weekend als laatste de stallen verlaat, doet alle lichten uit.
Houd de poorten gesloten bij koud, winderig weer. In de stallen mag niet gerookt worden.
Elk defect of abnormale toestand moet onmiddellijk aan de concierge gemeld worden.
Afval moet in de containers of kruiwagen gegooid worden ; borstels en schoppen moeten terug op hun plaats gezet worden.
Toegang tot het voederhok, hooi of stro is voor iedereen verboden, tenzij je daarvoor toestemming hebt gekregen. 
Het is verboden om extra stro of hooi te nemen.
Leegstaande gestrooide stallen mogen niet worden leeggemaakt.


Reglement gebruik pistes
Je moet in orde zijn met je lidgeld om de pistes te mogen gebruiken, ook om te longeren.
Je moet in orde zijn met je verzekering voordat je de pistes mag gebruiken.
Er is steeds één rijpiste beschikbaar voor leden tenzij gebruik door andere clubactiviteiten. (vb. jumping)
Er mag geen privéles gegeven worden behalve door lesgevers die hiervoor toestemming hebben van het bestuur van de club.
Paarden/pony's mogen niet aan de hoefslag gebonden worden.
Tijdens de groepslessen mag er in de betrokken piste niet worden vrij gereden of gelongeerd.
Wie 's avonds of in het weekend als laatste de piste verlaat, moet het licht uitdoen.
Houd de poorten bij slecht weer gesloten.
Bij een defect of abnormale situatie moet je de bar of de concierge waarschuwen
Afval moet in de vuilbakken gegooid worden: hou het netjes! Hou er rekening mee dat de pistes tussen 12u en 13u30 gesleept kunnen worden.  


Longeren
Wanneer mag er gelongeerd worden?
Maximum twee ruiters in de piste aan het rijden?  Dan mag er één paard gelongeerd worden als alle ruiters in de piste hun toestemming geven. Meer dan twee ruiters in piste aan het rijden?  Dan mag er niet gelongeerd worden. Wanneer een derde ruiter wil rijden, terwijl er iemand aan het longeren is, dan moet de longeerder niet stoppen. De nieuwe ruiter wacht met rijden tot na het longeren.
Een longeerder die zich niet aan deze regels houdt, is zelf verantwoordelijk bij ongevallen.
Twee paarden longeren? Dit kan enkel als er niemand aan het rijden is. Denk eraan: hou het veilig voor iedereen!


Gebruik hindernismaterialen
Het is verboden hindernissen of balken van het springparcours voor jumpings te gebruiken. Balk gebroken? Meld dit aan de bar of de concierge. Voordat je naar een hindernis rijdt, moet je dit aankondigen. Klaar met springen?  In de grote piste moeten alle hindernissen uit de piste verwijderd worden. In de kleine piste moeten alle balken terug aan de muur gehangen worden en de staanders moeten centraal geplaatst worden maar houd de middellijn vrij!

Algemene gedragsregels
Bij het elkaar kruisen heeft de ruiter op de linkerhand voorrang op de hoefslag.
Het uitstappen van een paard, opstappen of aanpassen van getuig gebeurt binnen de hoefslag Er is een afdakje voorzien voor het op- of afzadelen. Na gebruik kuist men de box. De laatste doet het licht uit. Het is verboden om je paard te stallen onder het afdak. Deze plaats dient enkel om je paard op- en af te zadelen.

Laatste nieuws
123movie