top of page

Reglement Ruitervereniging St.-Joris Alken

Alle clubleden mogen de accommodatie gebruiken maar dienen de reglementen na te leven!

Algemeen reglement
Door lid te worden van de Koninklijke rijvereniging Sint-Joris Alken aanvaard je de geldende reglementen. 
Je bent pas lid als je lidgeld betaald is. Niet-leden hebben geen toegang tot de stallen, betreed je toch de stallen, dan is dit op eigen risico. De accommodatie, installatie en terreinen zijn enkel toegankelijk voor clubleden

Reglement stallen
Het is verboden om manegepony's en manegepaarden te poetsen, uit hun stal te halen of op te zadelen als het niet is om deel te nemen aan de les.
Enkel in de manege gestalde pony's en paarden zijn in de stallen toegelaten. Niet-pensionpaarden mogen niet in de gang of de stallen komen.
Het bestuur kan wel leegstaande stallen verhuren, ook voor enkele dagen, na het voorleggen van een geldig vaccinatiebewijs.
Het vaccinatieschema wordt opgevolgd door het bestuur en de dierenarts van de club.
Een eigenaar is vrij zijn eigen dierenarts aan te stellen voor de vaccinaties maar hij moet altijd het vaccinatiebewijs van zijn pony of paard kunnen tonen wanneer het bestuur er naar vraagt.
Houd de gang en de wasplaats proper. Wie 's avonds of in het weekend als laatste de stallen verlaat, doet alle lichten uit.
Houd de poorten gesloten bij koud, winderig weer. In de stallen mag niet gerookt worden.
Elk defect of abnormale toestand moet onmiddellijk gemeld worden.
Afval moet in de containers of kruiwagen gegooid worden ; borstels en schoppen moeten terug op hun plaats gezet worden.
Het is verboden om extra stro of hooi te nemen.
Leegstaande gestrooide stallen mogen niet worden leeggemaakt.

Reglement gebruik pistes
Je moet in orde zijn met je lidgeld om de pistes te mogen gebruiken, ook om te longeren.
Er is steeds één rijpiste beschikbaar voor leden tenzij ze gebruikt worden voor andere clubactiviteiten. (vb. jumping-dressuur)
Er mag geen privéles gegeven worden behalve door lesgevers die hiervoor toestemming hebben van het bestuur van de club.

  • Belangrijkste afspraak, groepslessen hebben en opbouwen van het parcours heeft steeds voorrang op alle privé initiatieven.

  • Tijdens een privéles (volledige piste niet afgehuurd) mogen andere ruiters vrij rijden in dezelfde piste. Er werd voorgesteld om steeds deze lessen te volgen met oortjes.

  • Ruiters die privéles rijden betalen aan de club een bijdrage – een QR-code is aan de pistes voorzien

  • Piste gereserveerd voor alleen jezelf kan enkel nog op zaterdag- en zondagnamiddag na de groepslessen en dit op 1 helft van de grote piste – prijs 25 € / uur – te reserveren bij Cathy.


Paarden/pony's mogen niet aan de hoefslag gebonden worden.

Tijdens de groepslessen mag er in de betrokken piste niet worden vrij gereden of gelongeerd.


Wie 's avonds of in het weekend als laatste de piste verlaat, moet het licht uitdoen.

Houd de poorten bij slecht weer gesloten.
Bij een defect of abnormale situatie moet je iemand van het bestuur of de conciërge waarschuwen
Afval moet in de vuilbakken gegooid worden: hou het netjes!

Hou er rekening mee dat de pistes tussentijds gesleept kunnen worden.  

Ruim steeds je mest op, dit zowel binnen als buiten


Longeren
Wanneer mag er gelongeerd worden?

Wanneer er één of twee ruiters in de piste aan het rijden zijn? 
- Dan mag er één paard gelongeerd worden als alle ruiters in de piste hun toestemming geven.

 

Wanneer er al meer dan twee ruiters rijden in de piste? 
- Dan mag er niet gelongeerd worden.

 

Wanneer een derde ruiter wil rijden, terwijl er iemand aan het longeren is, dan moet de longeerder niet stoppen. De nieuwe ruiter wacht met rijden tot na het longeren.


Twee paarden longeren?

Dit kan enkel als er niemand aan het rijden is.

 

Ruim steeds je mest op, dit zowel binnen als buiten


Gebruik hindernismaterialen
Het is verboden hindernissen of balken van het springparcours voor jumping te gebruiken. Balk gebroken? Meld dit aan het bestuur of de conciërge.

Voordat je naar een hindernis rijdt, moet je dit aankondigen.

Klaar met springen? 
In de grote piste moeten alle hindernissen uit de piste verwijderd worden.
In de kleine piste moeten alle balken terug aan de muur gehangen worden en de staanders terug op hun plaats langs de piste.

Plaatsen van hindernissen in de kleine piste is enkel mogelijk wanneer de aanwezige ruiters hiermee akkoord gaan.


Algemene gedragsregels
Bij het elkaar kruisen heeft de ruiter op de linkerhand voorrang op de hoefslag.
Het uitstappen van een paard, opstappen of aanpassen van getuig gebeurt binnen de hoefslag


 

Met respect voor mens en goed komen we heel ver !

bottom of page